Výživové vzdelávanie je pri chudnutí kľúčové

Výsledok a tempo chudnutia  ovplyvňuje zmena jedálnička viac ako 70 percentami! Na Slovensku neexistuje systém výživového vzdelávania verejnosti a mnohé informácie o výžive zverejnené v médiách, sú často krát nesprávne alebo zavádzajúce. Preto nie sú princípy zdravej stravy širokej verejnosti zrejmé. Často sú ako vhodné a zdravé prezentované módne a komerčné trendy.

Výživové vzdelávanie
Zistili sme, že práve nedostatok vedomostí o výžive môže byť príčinou nadváhy našich klientov a chýb v ich stravovaní. To nás viedlo k tomu, že sme do našich redukčných programov zaradili aj komplexné výživové vzdelávanie.
Našim cieľom je, aby si u nás klienti osvojili také výživové vedomosti, vďaka ktorým si dokážu jedálniček zostaviť zo zdravých a kvalitných potravín a zároveň chudnúť.

Ako výživové vzdelávanie prebieha?
Základom výživového vzdelávania je naša špeciálna  metodika a postupy, ktorými dosahujeme zmenu stravovania, upevňujeme výživovo prijateľné postoje a zabezpečujeme ich stabilitu. V našom vzdelávaní vychádzame z vedecky overených poznatkov o výžive a fyziológii ľudského organizmu.
Na začiatku prejdeme s každým klientom jeho výživovou diagnostikou, kedy analyzujeme jeho stravovacie správanie a návyky. Zisťujeme preferencie a obmedzenia v stravovaní, ale aj stravovacie možnosti. Následne vypracujeme pre klienta individuálny vzdelávací plán.
Edukácia prebieha počas individuálnych výživových konzultácii. Ako prvým sa venujeme najzávažnejším stravovacím pochybeniam a témam. Následne prechádzame k  širším informáciám o výžive. Proces chudnutia často naštartujú už prvé zmeny, napríklad zmena typu tekutín v pitnom režime.
Vždy berieme ohľad na individuálne výživové osobitosti klientov, ako je napríklad denný výdaj energie, pracovné zaradenie, či prípadné zdravotné obmedzenia.

Čo sa naši klienti naučia?
Zameriavame sa na to, aby si u nás každý klient osvojil zásady racionálneho stravovania a redukčnej diéty.
Aby získal vedomosti o nutričnom zložení potravín, základných a ochranných  živinách a odporučených nutritívnych štandardoch, obsahu energie v potravinách, hodnotení potravín vo vzťahu k energetickej denzite a glykemickému indexu, obsahu tuku, ale najmä o optimálnom výbere potravín pri redukčnej diéte.
Našich klientov zároveň učíme, ako správne potraviny upravovať, ako účinne kontrolovať pocit hladu a sýtosti a ako správne riešiť záťažové situácie spojené so stravovaním. Vedieme ich k tomu, aby si svoj optimálny jedálniček vedeli vytvoriť počas celej doby chudnutia, ale aj po ňom, v čase udržiavania dosiahnutej váhy.
Základom  našich redukčných programov kompliment® je odborné vedenie a individuálny manažment výživy, vzdelávania a cvičenia.


PhDr., Mgr. Katarína Skybová
kompliment®
Inštitút redukcie a prevencie nadváhy