Inštitút kompliment®

 

Pomáhame vám chudnúť a meníme váš život k lepšiemu. Svetlana Rymarenko, Inštitút redukcie a prevencie nadváhy kompliment®

Individuálny manažment redukcie telesnej hmotnosti

Programy zmeny životosprávy a chudnutia kompliment® sú postavené pre dospelých zdravých ľudí s nadváhou a obezitou, ale aj pre ľudí so zdravotnými obmedzeniami. Tvorí ich osobný program výživy, pohybu, edukácie a odborného vedenia. Chudnúci sú aktívnymi účastníkmi terapie a vždy sa podieľajú na plánovaní a tvorbe redukčného programu. Špecifikom je aj starostlivosť o klienta pri udržaní novej hmotnosti počas jedného roka po ukončení chudnutia. Osobné programy kompliment® absolvujú klienti pod vedením špecialistov, ktorí sú vzdelaní v oblasti výživy, športu, zdravotníctva, psychológie a pedagogiky.

Odbornosť a kvalita

To sú atribúty, vďaka ktorým až 98% klientov dosiahne svoj osobný cieľ. Účinnosť metodiky chudnutia kompliment® zabezpečuje vysoká odborná úroveň poskytovaných služieb, uplatňovanie najnovších informácií a poznatkov z oblasti výživy, pohybu a koučingu. Takisto ako aj zrozumiteľný a pre klienta jasne definovaný systém práce a firemnej kultúry, úcta ku klientovi a úprimný  záujem o potreby klienta.

Inštitút redukcie a prevencie nadváhy kompliment®

Inštitút redukcie a prevencie nadváhy kompliment® bol založený v roku 1992 v Bratislave ako špecializované zariadenie pre redukciu telesnej hmotnosti. Know – how chudnutia kompliment® zostavila Katarína Skybová, zakladateľka Inštitútu redukcie a prevencie nadváhy kompliment®.

 

Prvá koučka chudnutia na Slovensku.

Katarína Skybová, Inštitút redukcie a prevencie nadváhy kompliment®

PhDr., Mgr. Katarína Skybová, zakladateľka Inštitútu redukcie a prevencie nadváhy kompliment®, autorka úspešnej koncepcie individuálneho manažmentu redukcie telesnej hmotnosti a prvá koučka chudnutia a zdravého životného štýlu na Slovensku. Je autorkou mnohých odborných článkov a kníh Stále štíhla, Redukčná diéta, FRESH diet a Zoštíhľujúca diéta. Spolupracuje s viacerými časopismi, zúčastňuje sa na projektoch a reláciách v televízii a rozhlase.

PharmDr. Katarína Skybová, je riaditeľkou Inštitútu kompliment® od roku 2020. Vyštudovala farmaceutickú fakultu v Bratislave, dlhodobo sa venuje zdravému životnému štýlu spoločne s mamou, zakladateľkou a autorkou metodiky kompliment®. 

Rozhovor s PhDr., MGR.Katarínou Skybovou

Čo znamená zmena životosprávy?
„Zmena životosprávy je najmä nový prístup k sebe samému. Pozornejší výber potravín, správna príprava jedla, čas  pre pohyb a športovanie, ale aj lepšia organizácia a timing dňa.“

Je možné zmeniť životosprávu zo dňa na deň?
„Je málo pravdepodobné, že človek zmení životosprávu zo dňa na deň. Začiatok zmeny prináša rôzne organizačné a „technické problémy“, ktoré musí chudnúci vyriešiť a zvládnuť. To trvá určitý čas. Podľa mojich skúseností je optimálne, keď prechod na nové návyky a zmena životosprávy netrvá dlhšie ako tri týždne.“

O chudnutí sa hovorí stále, nepreháňa sa to?
„Chudnutie je dnes už akási „cliché téma“, ale ak máte problém s nadváhou a neviete sa jej zbaviť, je to pre vás problém číslo 1.“

Je koučing chudnutia jednoduchá vec?
„Úspešné vedenie klienta pri chudnutí si vyžaduje koktail špecifických vedomostí, a to nie len z oblasti výživy a pohybu, zdravia, fyziológie a biochémie, ale aj pedagogiky a psychológie.“

Čo je pri chudnutí pre klienta najľahšie a čo najťažšie?
„Najľahšie je rozhodnúť sa začať chudnúť. Je veľmi jednoduché povedať si, začnem chudnúť od zajtra, od pondelka, od prvého dňa v mesiaci. Oveľa ťažšie je začať zmenu životosprávy realizovať a v snažení aj vytrvať.“

S akými ťažkosťami sa chudnúci na začiatku stretávajú?
„Na začiatku chudnutia majú ľudia často problém reálne uskutočniť to, čo si pred chudnutím naplánovali. Napríklad, zabúdajú nakúpiť si vhodné potraviny, naplánovať jedálniček vopred, nevedia kde, alebo čo budú v priebehu dňa jesť a podobne.“

Prečo pri chudnutí opakujú ľudia tie isté chyby?
„Naše aktuálne správanie a konanie významne ovplyvňuje minulá skúsenosť a predchádzajúce zážitky. Preto, keď sa ocitneme v rovnakej alebo podobnej situácii, začneme robiť to, čo je nám známe a s čím sme sa v minulosti už stretli. A to je aj dôvod, prečo sa ľudia vracajú k rovnakým spôsobom chudnutia a opakujú tie isté chyby. Pri neúspechu sú ochotní pripustiť skôr vlastnú chybu a zlyhanie ako to, že sa rozhodli pre nesprávnu diétu a nevhodný spôsob chudnutia.“

Dá sa s tým niečo robiť?
„V prvom rade je potrebné poučiť sa z predchádzajúcich chýb a viackrát ich už neopakovať. Je potrebné opustiť staré zaužívané stereotypy a vytvoriť si nové návyky podporujúce chudnutie. Najrozumnejšie je poradiť sa so skúseným odborníkom na zmenu životného štýlu. Chudnutie pod vedením skúseného kouča  má viacero výhod. Je  to najmä správne nastavená stratégia zmeny životosprávy, špeciálny prístup a osobné vedenie počas chudnutia. V Inštitúte kompliment® objektívne hodnotíme úspechy i prehrešky. Klientovi pri chudnutí pomáhame, usmerňujeme ho a učíme ako nahradiť nežiaduce návyky lepšími. Vždy posudzujeme možnosti a hľadáme to najlepšie riešenie.“

Ako pomáhate klientom zvládnuť prechod na nové návyky?
„Klientom venujeme špeciálnu starostlivosť a každého vedieme tak, aby si zdravé návyky osvojil bez problémov a čo najskôr. Prechod na nové štandardy životosprávy má byť čo najrýchlejší, aby sa čo najskôr dostavili viditeľné výsledky a klient bol motivovaný v chudnutí vytrvať a pokračovať ďalej.“

Kedy by sme mali s chudnutím radšej počkať?
„Zmeniť nevhodné a dlhodobo zaužívané zlozvyky nie je vôbec jednoduché. V čase, keď je človek mimoriadne časovo vyťažení, má hektické obdobie v práci, stresy, osobné či rodinné problémy, alebo akútne zdravotné problémy, by sa nemal začínať chudnúť. Ak sa chudnutiu od začiatku nebude venovať potrebná pozornosť, nebude prebiehať tak, ako by malo.“

Aké sú predpoklady úspešného chudnutia?
„Základným predpokladom úspešného chudnutia je, aby chudnúci zmenu chcel, bol ochotný zmeniť životosprávu a na chudnutie mal čas. V prípade, ak sa adept na štíhlosť rozhodne schudnúť pod odborným vedením je to všetko, čo sa od neho očakáva. Odborníci prevezmú riadenie chudnutia do vlastných rúk a na klientovi je, aby aktívne spolupracoval. Ak sa rozhodne niekto chudnúť sám, povinností je oveľa viac. Predovšetkým je potrebné osvojiť si vedomosti o fungovaní tela, výžive a pohybe. Dôležité je postaviť si reálnu stratégiu chudnutia, vypracovať svoj stravovací a tréningový plán, dodržiavať ho a v redukčnom režime dostatočne dlho zotrvať.“