Odborné vedenie

Pri správnom vedení schudnete ľahšie aj rýchlejšie.

Odborné vedenie

Počúvame vás a chápeme. Motivujeme vás, usmerňujeme a vedieme, aby vaše chudnutie prebiehalo úspešne. Vaše výživové správanie sa snažíme vždy objektívne zhodnotiť. Sme pripravení podporiť váš potenciál, posudzovať možnosti a hľadať spolu s vami to najlepšie riešenie. Často krát stačí len malá zmena, alebo usmernenie v správnej chvíli. Pomáhame vám meniť nežiaduce návyky a učíme vás nahradiť ich lepšími. Vaša dôvera je pre nás záväzkom. Vedieme vás vždy tak, aby ste svoj cieľ dosiahli s istotou a bezpečne. Programom kompliment® feedback* vás vedieme aj po ukončení chudnutia.
* Súčasťou každého programu chudnutia je aj kompliment® feedback. Sú to tri bezplatné stretnutia v priebehu prvého roku po ukončení chudnutia. Cieľom je viesť vás aj naďalej pri udržiavaní vašej stálej hmotnosti a štíhlej postavy.

Osobitý prístup a citlivá zmena

„Klienta vždy vedieme v súlade s jeho bežnými životnými podmienkami. Zaužívané zvyklosti meníme citlivo a náš prístup je ku každému osobitý. Program chudnutia kompliment® je individuálny a zmena životosprávy postupná. Osobný prístup, dosiahnuté váhové úbytky, zvyšujúca sa výkonnosť a kondícia umocňujú pozitívne zážitky u klienta a prispievajú k psychickej pohode. Na základe dlhoročných skúsenosti môžem potvrdiť, že sebadôvera a spokojnosť klienta je pre úspešné dosiahnutie cieľov chudnutia najdôležitejšia.“ 
PhDr.Mgr.Katarína Skybová